Misiunea noastră


Asociația ”Societatea Română de Medicină Preventivă” (SRMP) este o asociaţie profesional-ştiinţifică apolitică, non profit a medicilor specialiști, primari și rezidenți în orice specialitate, cu activitate clinică şi ştiintifică recunoscută în domeniul în care profesează și cu preocupări constante în domeniul screeningului și al prevenției diverselor afecțiuni.

Scopul asociației este promovarea și susținerea la nivel național a conceptului de medicină preventivă, de îmbunătățire și aplicare la scară națională a programelor de screening și diagnostic precoce în toate specialitățile medicale, de promovare argumentată științific a programelor de vaccinare, a nutriției sănătoase, a sportului și sănătății orale, ca mod de viață și dezvoltare armonioasă a tinerilor, femeilor însărcinate și populației în general. 

Obiectivul urmărit de asociație este implementarea națională a screeningului în România, pentru a realiza o medicină preventivă, predictivă, personalizată și participativă, care poate duce la prevenția bolilor și îndeosebi a stadiilor avansate de boală, predicția riscului de boală, promovarea sănătății și a stării de bine.

La activitatea societății converg CERCETAREA FUNDAMENTALĂ (dezvoltarea a noi metode de screening, diagnostic și terapie), MEDICINA CLINICĂ (practica medicinei preventive în toate specialitățile) și SĂNĂTATEA PUBLICĂ (implementarea programelor).

Actiunile SRMP vor fi orientate spre informarea și educarea în sănătate a populației, ameliorarea standardelor de practică medicală prin programe de educație medicală continuă adresate personalului medical, susținerea propunerilor legislative adresate implementării programelor naționale de screening și diagnostic precoce, redarea funcționalității/înființarea Registrului Național de Cancer, Registrului Național de Screening, Registrului Național de Anomalii Fetale, Registrului Național de Cancer Genetic, precum și susținerea Registrului Naținal de Boli Rare.

Asociația va milita pentru implementarea si extinderea programelor naționale de screening, pentru remodelarea lor, astfel încât acestea să se concentreze asupra populației rurale, asigurând caracterul populațional al screening-ului, utilizând invitații individuale prin registrul de screening sau baze de date care trebuie conectate la baza de date a evidenței populației, o dată fixă a chemării inclusă în invitație și un continuu de servicii pentru cazurile pozitive. 

Asociația va susține înființarea de centre regionale de screening cu autonomie financiară, cu personal dedicat, locații bine individualizate, cu echipamente destinate exclusiv pentru desfășurarea programelor de screening, bazate pe proceduri standardizate de orientări și mecanisme de practică medicală care asigură calitatea în conformitate cu orientările europene.